Jak A. B. Svojsík založil junáctví
Written by Tesak   
Thursday, 25 November 2010 16:31

 

Jak A. B. Svojsík založil junáctví

Video o historii skautingu v ČR i ve světě  ZDE!

nebo také na čt2 - historický pohled

Profesor Antonín Benjamin Svojsík byl pedagog, zakladatelem a organizátor českého junáctví, učitel tělocviku, zpěvák. Pro české prostředí příhodně namíchal anglický scouting a americký woodcraft. Do druhé světové války vedl český skauting.

Antonín se narodil 5. září 1876 na pražském Smíchově v rodině úředníka. Již ve třinácti letech sám podnikl výpravu do Uher. Je členem Sokola. Na přelomu století začíná učit v Praze tělovýchovu a hudební výchovu. Zpíval v Učitelském pěveckém kvartetu, v kterém byl nejmladší, proto začal užívat druhé jméno Benjamin (skutečné jméno bylo Antonín František). Od roku 1907 se po celé Evropě šíří úspěch anglického skautingu. Roku 1911 se tedy Svojsík se svým švagrem vypravil do Londýna, Belgie, Dánska a Švédska, aby poznal nové výchovné metody. Skautským hnutím byl nadšen a s Robertem Baden Powellem si začal dopisovat. Chtěl Powellovu myšlenku upravit „na české poměry“. Nejprve přeložil Scouting for Boys, aby čtenáři mohli srovnávat s jeho vlastní příručkou Základy junáctví (květen 1912), v které vhodně kombinuje Powellův scouting, Setonův woodcraft a sokolská cvičení. Do české skautské bible přispěli například i Mikoláš Aleš, Alois Jirásek a K. V. Rais. V červenci uspořádal pro některé své žáky Žižkovské reálky 1. český skautský tábor ve Vorlovských lesích u Lipnice na Vysočině. V roce 1913 mělo skautské hnutí již 67 oddílů. Oficiálně byl Český junák založen 15. června 1914. Následující rok se hnutí rychle rozvíjí, vzniká: vlastní znak (anglickou lilii doplněnou o symbol Chodů, psí hlavu), hymnu, heslo, odbor pro dívčí skautskou výchovu a také skautský časopis Junák. Za první republiky nastal rozmach skautingu, ale vznikaly i nové skupiny jako například Pošta českých skautů, revoluční skauti, proto byl v roce založen Svaz Junáků a Skautů, jehož prvním náčelníkemm se stal právě Svojsík. T. G. Masaryk na Svojsíkovo junáctví reaguje slovy: „Akceptuji plně váš program.“ Rozvoj skautingu dokládalo i 1. Slovanské Jamboree (setkání) v červnu 1931 v Praze. V roce 1938 Svojsík cestuje do Ruska, z kterého se vrací s horečkou a 17. září podléhá zápalu plic. Tisíce junáků doprovodilo svého náčelníka ke hrobu na Vyšehrad. Jeho Základy junáctví v nás však žijí dodnes.

Last Updated on Wednesday, 21 September 2011 14:10