Svojsíkův závod 2009
Written by Administrator   
Sunday, 21 November 2010 12:53

Fotky ze skautského závodu Na Dědku pořádaným našim střediskem ve stylu 2. světové války najdete zde ZDE.

 

Jaký byl závod ... aneb 2. května 1943

Jednou za dva roky se koná tzv. Svojsíkův závod pro skauty. Letošní ročník připadl s pořádáním na naše středisko. V lichých letech se zase pořádá ZVaS – závod pro vlčata a světlušky. Ten byl ale vloni. A proto teď pojďme k tomu letošnímu závodu, který jsme uspořádali u hájovny „Na Dědku“.

Konal se, jak už je patrno z nadpisu 2.5.2009. Název závodu však byl „Hájovna Dědek 2.května 1943“. Soutěžní družiny se ocitli v době, kdy se blížil konec druhé světové války, brdské lesy ukrývaly partyzány a ze strany příslušníků „SS“ bylo nutné počítat téměř se vším.

Družinám vedoucí sehráli scénku vymyšleného příběhu. Na stanovištích získávali družiny indicie a podle nich měli uhádnout, co se stalo před scénkou a po scénce. Cestou však mohli potkat „SS“ a nebo partyzány. Ti jim indicii sebrali, nebo naopak dali. To napětí, z jakého křoví na ně někdo vyskočí a zařve: Halt! A nebo když jde kolem člověk na procházku a vy přemýšlíte, zda je to partyzán, zda ho máte oslovit… hmm… mnohdy to bylo nesnadný úkol.

Vymyšlení příběhu se báječně ujal Smíšek a se scénkou mu pomáhali Tesák, Olbi, Vodrazka a Jitřenka. Bylo to opravdu působivě sehrané, až šel mráz po zádech.

Jen pro zasmání – někteří v družinách se mě na startu zeptali: „A jak ty esejáky poznáme?“ a nebo: „Kolik tam těch esáků je?“ Inu, někdy je těžké chápat dobu, kterou člověk neprožije (bohudík) na vlastní kůži.

Na trase, která vedla v okolí Dědka (nejvzdálenější bod byl u bunkr u Třemšína), bylo celkem 7 stanovišť a dvě „brány“, které se pro každou družinu otevřely pouze jedenkrát za závod a v daný čas.

Družiny musely pracovat s mapou a azimutem (najít úkryty partyzánů – tedy další stanoviště). Vyzkoušely si zamaskovat se před „SS“, aby nebyly spatřeny. Jednaly v krizových situacích, poradily si s první pomocí zraněného partyzána. Hledaly informace o odjezdech vlaků, o poloze GPS. Zahrály si na detektivy, pokusily se zkrotit své svaly, oheň i svou fantazii. Všem rozhodčím a pořadatelům – Věrce, Popelce, Borůvce, Tesákovi, Smíškovi, Píďovi, Huhovi, Zvídalce, Lubovi, Samovi, Puňtovi, Svačíkovi, Loudě, Jitřence, Velblíkovi patří určitě dík a úcta. Hanka uvařila bezva čaj – žel udala tak 3 hrnky :o) Věrka přichystala upomínkové keramické placky a Jitřenka nakreslila diplomy a důkazy, Dana se skvěle zmocnila role zachraňovaného zraněného. Také nám pomohli Višňovští a Slivičtí skauti, za což jsme byli moc rádi.

Slovy Tesáka shrnuto:

- subjektivní zážitek - chytré a sympatické děti; hrozně namáhavé jak pro nás tak pro závodníky;

- objektivní postřeh- vzrušující závod ve skvělém prostředí; trasa byla asi moc dlouhá
Docela mě mrzí že jsem si to nemohl všechno prohlédnout když jsem se koukal na fotky,tak jsem chtěl být hned o 5 let mladší a hledat stanoviště s hlídkou ...

Prohlídněte si fotky a přečtěte si příběh a indicie. Nanečisto si můžete vyzkoušet, jak byste pochodili.

 

No a vlastně jak to dopadlo? Naše dívčí družina Fialek skončila z 8 družin na 7. místě. A naše chlapecká družina Ježků se umístila z 5 družin na 5. místě a družina Lišek (ve věku vlčat!) na místě 4. Snaha a účast se vždy počítá :o)

Tak se smějte - Tula

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 25 November 2010 16:25