Tragická událost Na Dědku
Written by Tesak   
Sunday, 10 August 2008 23:16

 

Hájovna Na Dědku, 1944

 

Následuje přepis slov kronikáře z Hvožďan, Ing. Karla Chrastila, při vzpomínkové slavnosti Na Dědku.

26.10.2010 tomu bude 65 let, co došlo v této hájovně k tragické události, která otřásla lidmi v celém kraji. Co všechno tomu předcházelo, chci stručně připomenout.

Brdské pohoří se svými rozsáhlými a hlubokými lesy, táhnoucími se od Třemšína až ku Praze, poskytovalo za 2. Světové války vhodné podmínky k ilegální odbojové činnosti. Do tohoto prostoru byli vysazování parašutisté západních i východních spojenců, pověřeni zpravodajskými a diverzními úkoly. Do lesů utíkali lidé, kterým hrozilo zatčení gestapem. Další skupinu tvořili ruští zajatci, kteří utekli ze zajetí. Ti všichni zde mohli působit a přežít, pouze za pomoci lidí, kteří jim zajišťovali informace, úkryt, jídlo a oblečení.

Rožmitálskou odbojovou skupinu založil již v roce 1939 Ing. František Lízl, vedoucí pracovník rožmitálského velkostatku. Soustředil kolem sebe lidi, přesvědčené vlastence, kteří věřili, že Německo bude ve válce poraženo a na jeho porážce se chtěli aktivně podílet. Ve svých začátcích se organizace zabývala spoluprácí s ostatními odbojovými skupinami a budováním úkrytů pro zbraně. V roce 1942 přišel do skupiny poručík Rudé armády Sergej Pavlovič Gvezděněv, který utekl z transportů na trati Zdice-Plzeň a stal se posilou pro odbojovou skupinu.

V letech 1943-1944 přibývalo ve zdejších lesích uprchlých ruských zrádců a dalších osob, kterým hrozilo zatčení. Před odbojovou skupinou vyvstal náročný úkol, zajistit pro tyto lidi obživu, oblečení. Materiál a nářadí na stavbu podzemních bunkrů. Do této nebezpečné činnosti se zapojovalo stále více obětavých občanů Rožmitálska, ale také lesních zaměstnanců, kteří s těmito lidmi přicházeli do styku. Podle odhadu a dochovaných dokumentů bylo v roce 1944 do odbojové činnosti zapojeno přímo, nebo jinak vědomě pomáhalo, kolem 160 občanů. V této době se v okolí Třemšína nacházelo asi 15 podzemních úkrytů. Členy odbojové skupiny byli také hajný této hájovny František Königsmark a jeho devatenáctiletý syn František. V blízkém okolí, asi kilometr odtud, podél Závišínského potoka, byli vybudovány 4 úkryty. Jejich stavbu řídil sám hajný Königsmark. O aktivitách odbojové organizace vědělo příliš mnoho lidí. Také německá bezpečnostní služba, pověstné klatovské gestapo, mělo o této činnosti dostatek informací.

Po zahájení zatýkání 21. října přepadlo gestapo již druhý den na Třemšíně 2 úkryty, které jim ukázal jeden ze zatčených. Úkryty však byli opuštěné , protože odbojová organizace byla varována a většinu ukrývaných ruských zajatců se jim podařilo včas odvést na východ k velkým partyzánským oddílům operujícím na Moravě.

Gestapo zatklo hajného Františka Poláka, odpovědného za daný úsek lesa. Při výslechu se přiznal, že nějaké podezřelé osoby v lese viděl. Za to byl poslán do Terezína, kde 1.1.1945 zemřel.

25.října 1944 byli z rozkazu velitele četnictva ve Strakonicích povoláni do Rožmitálu četníci z Tochovic, Bělčic, Lnářů a Hvožďan a dáni k dispozici klatovskému gestapu. V noci z 25. na 26. bylo zahájeno zatýkání ve Votluši. Ráno kolem sedmé hodiny přijela k této hájovně 2 auta se 4 gestapáky a 3 četníky. Jak postupovali k obklíčené hájovně, zahlédli před dveřmi hajného Königsmarka, který když je spatřil, vběhl do hájovny a zamkl dveře. Jeden z gestapáků po výzvě, aby stál, vystřelil dávku ze samopalu do zavřených dveří. V hájovně byla ještě manželka a syn František. Když otec zjistil, že není z obklíčení úniku, pokusil se zastřelit, těžce se zranil a druhý den v Příbramské nemocnici zemřel. Současně byl zabit i syn František. Paní Königsmarková byla odvlečena do koncentračního tábora a od popravy jí zachránil konec války.

Zatýkací komando po této akci odjelo k hájovně Nuslovna zatknout hajného Josefa Kleina. Ten byl za svoji činnosti a ukrývání uprchlých zajatců odsouzen k trestu smrti a 23.3.1945 popraven. Tentýž den bylo zatčeno několik lesních dělníků, mezi nimi také Josef Königsmark z Vacíkova, který zemřel ve vězení 8.3.1945. Velitel odbojové skupiny Ing. František Lízl s dalšími ohroženými odboráři přešel do ilegality a skrýval se v Rožmitále. Pomocí agentů gestapa, provokatérů, došlo 2.12 1944 k zatčení dalších členů skupiny v domku Emanuela Habady v Bezděkově. Gestapo brzy zjistilo, kde se skrývá Ing. Lízl a poručík Gvezděněv a 18.1.1945 byli oba zatčeni. Františku Lízlovi se při převozu k výslechu do Klatov podařilo u železničního přejezdu v Hudčicích utéci z auta a skočit pod přijíždějící vlak. Dnes tam tuto tragickou událost připomíná jeho pomník. Poručík Gvezděněv byl poslán do Terezína s poznámkou „návrat nežádoucí“ a při poslední popravě 2.5.1945 byl zastřelen.

Celkem bylo v souvislosti s prozrazením odbojové skupiny zatčeno přes 30 občanů. V následných soudních procesech bylo 17 členů odbojové organizace odsouzeno k trestu smrti, V březnu a dubnu 1945 popraveno v Praze na Pankráci. Další skončili v koncentračních táborech , kde mnozí zemřeli.

Tito čestní a obětaví lidé byli skuteční hrdinové, protože neváhali hladových a pronásledovaným lidem podat kus chleba a poskytnout jim úkryt. Dělali to s vědomím ohrožení vlastního života i celé rodiny. Souboj s německým okupačním aparátem se nemohl obejít bez obětí. Někdy to byla náhoda, jindy nedostatečná konspirace, ale také výpovědi těch, kteří museli k výslechům. Někteří členové odbojové organizace volili raději smrt, než by padli do rukou gestapa a ohrozili životy dalších lidí. Tak tomu bylo i v případě této tragické události, kterou si dnes připomínáme.

Aktivní odpor českého národa proti německým okupantům vyjádřili účastí československých vojenských jednotek na východní a západní frontě. Heydrichiáda, domácí odboj, Slovenské národní povstání, Pražské povstání , to vše nás zařadilo mezi vítězné státy druhé světové války a zajistilo plnou obnovu československého státu v předválečných hranicích. Na ty , kteří položili svoje životy za naší národní svobodu nesmí být zapomenuto. Děkuji za pozornost.

Více o historii hájovny ZDE!

Last Updated on Tuesday, 05 April 2011 07:51