Projekty střediska PDF Print E-mail
Written by Tesak   
Monday, 11 August 2008 04:22

Projekt roku 2012 - „Se skauty aktivně“

Pro rok 2012 skautské středisko „Třemšín“ připravilo pro veřejnost, především pro děti a mládež ve věku 6-20 let, osm akcí, které budou mít

za cíl zkvalitnění volnočasových aktivit dětí a mládeže v regionu i za jeho hranicemi. Letošní projekt přinese nevšední

zážitky a aktivity z různých oblastí, například z rukodělných prácí, vaření, zálesáckých a ekologických znalostí či sportu. Půjde zejména o oblasti,

které začínají být pro děti méně běžné a známé (samostatně si poradit bez elektřiny a bez technologií, umět se o sebe a tým postarat).

Projekt by nemohl být zrealizován bez podpory města Rožmitál a sponzorů, ale zejména bez dobrovolné práce našich starších vedoucích.

 

Předpokládaný harmonogram:

A. 16.-18.3.2012 - zážitkově vzdělávací víkend Na Dědku, věková skupina (11 - 18let)
B. 24.6.2012 - Veselý táborák - divadlo, hudba, Rožmitál p. Tř., v. sk. (6 - 15let)
C. duben - červenec 2012 – stavba podsadových stanů a opravy na tábořišti Na Dědku

D. září 2012 - SURVIVAL víkend Na Dědku, věková skupina (14 - 26let)

E. říjen 2012 - skautská drakiáda, v. sk. (4 - 26let)

F. 17.listopadu 2012 - Dětská party v rámci páté skautské veselice, v. sk. (4 - 18let)
G. prosinec 2012 – Mikulášská se skauty, v. sk. (6 - 15let)

 

 

Krátké reportáže z akcí (ty delší naleznete ve Hvozdíku):

 

A*) Leden - Hokejbalový turnaj v klubovně v režii Ostřížů

 

B) Střediskový víkend - velmi vydařená akce, kterou si všichni užili a zároveň se připravili na Svojsíkův závod a čekatelky. Letošní téma byly kapříci.

 

C) Brigáda Na Dědku - Děvčata vygruntovali Dědka, kluci vymalovali kuchyň, nařezalo se dřevo, vybetonovali jsme skruž kolem pumpy a zejména se rozvezl štěrk na místa podsad. Velký dík za práci patří všem, zejména pak tatínkům a maminkám!

 

D*) Tradiční táborový oheň sv. Jiří letos plný oslav! Léňa dostala pochvalu střediska za vůdcovky, za vzorný chod družiny a za aktivitu ve středisku. Popřáli jsme Tule k 30.narozeninám. Středisko obléklo novou střediskovou vlajku od pí Jeníčkové. Huhu nebo spíše "Juhu" :-) nám daroval minci 100let skautingu v ČR, kterou si bude předávat vždy vůdce střediska. Joho vyprávěl, oheň čoudil, všichni zpívali... táborák jak má být. Na hlavní bych zapomněl: 4 světlušky a 5 skautů složilo svůj slib před námi všemi. Krásné!

 

E*) Čarodějnice na koupáku. Ostříži a Pampelišky s Tulou připravili pěknou čarodějnickou školu pro velký počet zájemců učňů.

 

F) Veselý táborák

Sešli jsme se za krásného letního podvečera, hráli na kytary, hráli divadelní scénky na různá témata. Smíšek poodhalil celotáborovou hru. Rodičům jsme závěrem předali informace, které jim chyběli k táboru. Akce se všem moc líbila.

 

G*) V kraji pána z Třemšína. Ostříži a Pampelišky s Léňou a Jirkou připravili moc pěkný zážitek o pověstech třemšínských pro velký počet dětí.Na Dni s královnou Johankou a Bivojem jsme dětem dopoledne ukázali hravou formou, jak vypadala doba pána z Třemšína. Účastníci plnili 9 stanovišť. Čistili Třemšínskou studánku, hledali a skládali 3 zlaté šíny, přenášeli Čertův kámen, skládali znak Buziců, kresleli obrázek královně, pomáhali bojovním a dokonce i dobíjeli hrad Třemšín. Na závěr je čekala sladká odměna na konci tajné Třemšínské chodby a také královská jízda na Huculských koních. ZDE fotogalerie z celé akce.

 

H) Nové stany a nová kamna.

Podařilo se nám díky Samovi, Věře, Léňě a Jirkovi postavit dalších 10 nových podsadových stanů - hurá

 

I) Skautská drakiáda na Voltušské llouce.

 

Letošní drakiáda proběhla za bezvětří, ale za to jsme si zahráli spoustu bezva her a najedli se výborného grilovaného masíčka.

 

J) Dětská party

V.SKAUTSKÁ VESELICE - SUPEEER! Dětská party ve stylu Elvise, Queen, Justina Beibera, Hany Montanny a Gangnam stylu!

K) Skautská Mikulášská

* Akce označené hvězdičkou byly do projektu začleněny "za pochodu". Projekt se tak oproti plánu ještě rozrostl o několik velmi zajímavých akcí.

 

Projekt roku 2011 - „100 skautských let pod Třemšínem“

"Sto skautských let pod Třemšínem" byl projekt skautského střediska Rožmitál pod Třemšínem, v jehož rámci se během roku 2011 konalo pro veřejnost, především pro děti ve věku 6-18 let, šest jedinečných akcí, které měly za cíl rozvoj, rozšíření a zkvalitnění volnočasových aktivit dětí a mládeže. Projekt byl finančně podporován MŠMT ČR a městem Rožmitál pod Třemšínem (cca 60 % grant, 40 % z financí střediska).

Výstava 100 skautských let pod Třemšínem v Podbrdském muzeu zahájila projekt. Skautský den i noc prožijí v ulicích města během druhé

akce Piráti z Rožmitálu. O víkend později přijďte již dopoledne do zámecké zahrady na dětské hry v rámci historických oslav Dne s

Johnankou z Rožmitálu. Čtvrtým zážitkem se stane dvoudenní pobyt na skautské hájovně „Na Dědku“ uprostřed přírodního parku „Třemšín“.

Drakiáda, uvítání podzimu, představuje pátou akci. Dále se můžete se skauty pobavit u muziky v rámci skautského plesu. Naposledy,

posedmé, veřejnosti nabídneme strávení předvánoční dne ve skautské klubovně.


Harmonogram:

A. květen 2011                      Skautská výstava v Podbrdském muzeu

B. 18. - 19. června 2011         Skautský den a noc aneb Piráti z Rožmitálu

C. 25. června 2011                 Den s českou královnou Johankou

D. 23.-25. září 2011                Skautské táboření v Brdech

E. 22. října 2011                    Skautská drakiáda

F. 19. listopadu 2011              Čtvrtá skautská veselice a dětský karneval

G.prosinec 2011                    Vánoce se skauty - 3 akce:

- 3.12. 2011 Mikulášská nadílka

- 17.12. 2011 Betlémské světýlko

- 22.12. 2011 Vánoční stromeček

 

Podrobnější popis plánovaných aktivit:

A) Celý květen 2011 bude pro návštěvníky Podbrdského muzea připravena výstava „100 skautingu pod Třemšínem“.


B) V květnu 2011 uspořádáme 2 denní akci, která bude koncipována jako „skautský den a noc“. Děti i starší si v ulicích města budou moci vyzkoušet různé soutěže rozvíjející jejich fyzické i psychické dovednosti, vzdělávací i zábavné hry, nízké a vysoké lanové překážky, střelbu z luku, airsoft, plavbu lodí. Večer proběhne u klubovny skautský oheň s doprovodným programem. Noc stráví účastníci akce ve skautské klubovně a připravena pro ně bude závěrečná noční hra v ulicích města Rožmitálu. Účast je zdarma, večeře zajištěna, možnost spaní v klubovně.

C) O akci více ZDE!

D) V září 2011 plánujeme zrealizovat 2 denní akci v brdských lesích. Účastnící si zde budou moci vyzkoušet pobyt v přírodě na skautské hájovně. Den bude vyplněn pohybovými i poučnými hrami. Vyslechnou si zdravotní přednášku, proběhne táborový oheň, noční GPS pochod na vrch Třemšín a pomoc raněnému za tmy. Následně účastníci přespí v hájovně či u hájovny (dle počasí).


E) V říjnu 2011 zorganizujeme skautskou drakiádu spojenou s opékáním špekáčků, pečení brambor, soutěžemi s podzimními motivy, pouštěním draků. Půldenní akce se bude konat na louce nad městem.


F) Skautská veselici jako každý rok zahajuje plesovou sezonu v Rožmitále pod Třemšínem a patří mezi nejoblíbenější plesy mezi mladými. Navíc odpolední dětská party je velký odvaz!

G) V prosinci 2011 uspořádáme ve městě ve skautské klubovně předvánoční den. Zábavnou formou představíme prosincové tradice.

 

Celkové zhodnocení projektu

Předchozí část shrnovala průběh samotných akcí, v následujících odstavcích se pokusíme shrnout průběh realizace akcí, zhodnotit naplnění cílů.

Řekneme si, co se podařilo a co se naopak ne.


S účastí na akcí jsme velice spokojeni, nicméně si myslíme, že akce měly ještě volnou kapacitu. Odhadujeme, že bychom na každou akci ještě

organizačně zvládli, kdyby přišlo o cca 30 % více účastníků než byla tehdejší účast. Akce byly ale více než dobře propagovány (web střediska,

facebook, regionální noviny, plakáty), tudíž se domníváme, že jsme oslovili celou potenciální skupinu účastníků v regionu. Ve více obydleném

regionu by účast mohla být vyšší. Čili nejde o nedostatek ale spíše o potenciál akcí.

 

Co se povedlo

Hlavní klad akce byl již zmíněn, odhadovaná účast převýšila náš odhad a dosáhla svého potenciálu regionu. To vše díky bezchybné propagaci a

přípravy akcí našimi dobrovolníky.

Podařilo se:

- nabídnout mládeži smysluplně strávený čas ve „zdravém prostředí“ (komunita, okolí),

- seznámit širokou veřejnost se skautskou činností, celková sebeprezentace s velmi kladnými ohlasy veřejnosti

- umožnit dětem lépe poznat okolní brdskou přírodu,

- motivovat děti k další aktivitě v jejich vlastním rozvoji,

- seznámit veřejnost se stoletou historií organizace a zejména pak tu rožmitálskou,

- zrealizovat výstavu 100 skautských let pod Třemšínem, vyzdvihujeme ji v projektu, neboť účastí a kvalitou překonala naše očekávání.

- kontaktovat mládež mimo region, oslovit je programem akcí, motivovat je k tomu, aby přijeli, uspokojit se připravenou akcí. Vyměnili jsme

si tak s nimi zkušenosti i kontakty.

- propagovat a reprezentovat město a region ve skvělém světle, vzdálení účastníci mají nyní z regionu velmi dobrý první dojem, což je

pro potenciální budoucí návštěvu velmi důležitá nezbytnost


Obecně si nejvíce ceníme toho, že se nám podařilo nabídnout všem účastněným možnost zažít neopakovatelné akce s lidmi, kteří si navzájem

pomáhají, hrají fair a jsou vlídní. Podobné akce jsou pro výchovu v době plné „levných internetových zážitků“ nedocenitelné. Účastník se musí

spolehnout na sebe nebo na tým. Poznává nové opravdové přátele, nikoliv ty virtuální, prožívá své vlastní dobrodružství, lásky, trápení, nikoliv

ty, co mu nutí media…


Realizace

Realizační tým se skládal především z mládeže skautského střediska Rožmitál p. Tř.(80%) ale i z mládeže regionu (20%). Tým se na jednotlivých

akcích měnil dle volného času organizátorů. Vždy se v dostatečném předstihu sestavil, sešel a akci naplánoval a zrealizoval. Kvalita práce realizačního

týmu byla v celém projektu klíčová. Bez dobrovolnosti by projekt nemohl proběhnout (finančně i personálně). Akce byly široce propagovány

(okresní noviny, regionální měsíčník, republikový skautský web, střediskový web, facebook, plakáty v okolí). Na stejných medií byl posléze i

prezentován úspěch akcí. Vznikly propagační dokumenty, jako kontaktní střediskové lístečky nebo výroční zprávy od roku 2003 dosud. Omezený

rozpočet považujemeobecně za slabost projektu.

 

Akce byly nastaveny tak, aby podporovaly především samostatnost dětí a mládeže (např. vaření, plnění reálných úkolů, zdravověda…).

Velmi zdatný a zkušený tým dal akcím vysokou kvalitu. Akce měly mezi účastněnými velké ohlasy. Zpětné vazby jsme zpracovaly a poučili se

z nich pro budoucí akce. Těšíme se na další rok a s ním na další nový projekt - Se skauty aktivně 2012.

 

Last Updated on Sunday, 16 March 2014 08:45